บริษัทไทยอะเลิร์ท จำกัด

ประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้ง งานระบบวิศวกรรม และ รับเหมางานโครงสร้าง-สถาปัตย์อย่างครบวงจร รับเหมาทั้งงานจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป็นผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor ) และเป็นผู้รับเหมาช่วง ( Sub Contractor ) จากวิธีประมูลหรือการเจรจาต่อรอง รวมทั้งการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งลักษณะของระบบที่ติดตั้งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่

ผู้รับเหมา 

Business :: Installation and Design for the system as ; • งานไฟฟ้า - สื่อสาร 
-Electrical & Mechanical System • สุขาภิบาล - ดับเพลิง 
-Structural & Architectural Work • ระบบปรับอากาศ - ระบายอากาศ 
  • งานโครงสร้างและงานสถาปัตย์

ผลงานของเรา

 

CONDO ONE SOHOถนนข้าวหลาม กทม.

บ้านพักอาศัย 3 ชั้น

โครงการ : NEW FACTORY # 3บริษัท เวลคราฟท์ โปรดักส์ จากัดถนน สุขสวัสดิ์ 78 ก.พ.2557

บ้านคุณสุวรรณ เกียรติวัฒนพงศ์ ถนนกาญจนาภิเษก ซอยจรัล 13