ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัทไทยอะเลิร์ท จำกัด